Opieka nad grobami

Troska o grób jest – nie tylko w polskiej kulturze -wyrazem szacunku do tych, którzy odeszli. Świadczy o pamięci i miłości, o wdzięczności i łączności z osobami, które były i są nadal bliskie, mimo rozłąki spowodowanej przez śmierć. Wyrazem takiej troski jest utrzymanie porządku na grobie oraz w jego najbliższym otoczeniu, zapalenie znicza albo położenie kwiatów. Troska taka, choć naturalna, jednak nie zawsze jest możliwa. W czasach, gdy wiele rodzin było wielopokoleniowych – troskę o nagrobki podtrzymywało kolejne pokolenie. Obecnie jednak taka troska o grób bliskich staje się utrudniona ze względów wiekowych, zdrowotnych oraz związanych z migracją i zmianą miejsca zamieszkania. Zakład Pogrzebowy w Oleśnicy wychodzi naprzeciw także potrzebom i oczekiwaniom osób, którym zależy, aby groby ich Bliskich były zadbane – jednak, z różnych powodów, nie mają możliwości albo też sił, aby poświęcić im uwagę i czas. Z myślą o takich osobach oferujemy usługę opieki nad grobami. W ramach usługi opieki nad grobami podejmujemy się prac porządkowych na mogiłach wskazanych osób. Naszymi działaniami obejmujemy głównie cmentarze w Oleśnicy i Bierutowie. Opieka nad grobami obejmuje sprzątanie grobów, ich mycie, wymianę zniczy i kwiatów, a w razie potrzeby także odnawianie pomników.
516 520 520